Érettségi alapozó

Kombinatorika
Geometria (igaz / hamis)
Vegyes (mindig / soha / lehetséges)
Számítások derékszögű háromszögben
Legnagyobb közös osztó / legkisebb közös többszörös
Számtani közép / mértani közép
Abszolútértékes egyenletek
Hiányos másodfokú egyenletek
Vektorok
Számítások általános háromszögben
Százalékszámítás
Statisztika
Valószínűségszámítás
Koordinátageometria
Oszthatóság
Kerület- és területszámítás
Felszín- és térfogatszámítás
Nevezetes azonosságok
Exponenciális egyenletek
Logaritmus
Függvények
Számtani és mértani sorozatok
Kamatok kamat
Hasonlóság
Szöveges feladatok